Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU

           

 

 

Троїцька селищна рада Троїцького району

Луганської області

Шостого скликання

 

Розпорядження № 121/1

 

        від  11 жовтня 2013 року

        смт Троїцьке

 

Про уповноважену особу з питань запобігання та

виявлення корупції

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня    2013 року №  706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції:

 

1. З 08.01.2014 року визначити Мороз Валентину Іванівну, секретаря Троїцької селищної ради, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.

2. З 08.01.2014 року внести зміни до посадової інструкції секретаря Троїцької селищної ради Мороз В.І.:

2.2. Доповнити розділ 2 «Завдання та обов′язки»  текстом наступного змісту:

«2.37. Є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Троїцькій селищній раді та в межах покладених на неї завдань:

- розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

- надає   працівникам селищної ради роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

- вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб селищної ради, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

- надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

- у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

- у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами селищної ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову селищної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

- веде облік працівників селищної ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 - розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників селищної ради до вчинення корупційних правопорушень

            3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Селищний голова                                                     Д.П. Палагно

 

Ознайомлена:                          В.І. Мороз