Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU

ТРОЇЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ПЕРША СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ № 1/5

 

 

від  18 листопада   2015 року

смт. Троїцьке

 

Про затвердження постійних комісій  селищної ради 

 

 

 

            Керуючись пунктом 2 частини 1  статті 26, статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розділу 4 Регламенту Троїцької селищної ради VІ скликання, затвердженого рішення другої сесії Троїцької селищної ради 6 скликання від 21.12.2010 року № 2/1 „Про затвердження регламенту  Троїцької селищної ради”, Троїцька селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

           

            1. Затвердити 5 (п’ять) постійних комісій селищної ради:

            - з питань бюджету та фінансів,

            - з питань соціального захисту населення, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, роботи з молоддю,

            - з питань економічного розвитку, благоустрою та житлово-комунального господарства,

            - з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та використання природних ресурсів,

            - з питань депутатської діяльності, етики, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку.

 

            2. Затвердити постійну комісію з питань бюджету та фінансів в слідуючому складі:

             Бутенко Володимир Олексійович -           голова комісії

            Члени комісії:

             Жукова Наталія Олексіївна

            Криворучкіна Юлія Володимирівна

            Острікова Інна Василівна

            Щеглова Любов Петрівна

 

            3. Затвердити постійну комісію з питань соціального захисту населення, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, роботи з молоддю  в слідуючому складі:

            Ляхова Неля Григоріївна – голова комісії

            Члени комісії:

             Волченко Валерій Володимирович

            Лондар Оксана Леонідівна

            Ляхова Юлія Алимівна

            Чесовська Наталія Миколаївна

           

                                                                                                                                             2.

 

 

            4. Затвердити постійну комісію з питань  економічного розвитку, благоустрою та житлово-комунального господарства в слідуючому складі:

            Пишний Микола Стефанович                – голова комісії

            Члени комісії:

            Густвіцька Валентина Василівна

            Коцур Олександр Васильович

             Твердохліб Юлія Іванівна

            Чесовський Олександр Іванович

 

            5. Затвердити постійну комісію з питань  агропромислового розвитку, земельних відносин та використання  природних ресурсів  в слідуючому складі:

            Маляренко Михайло Іванович            – голова комісії

            Члени комісії:

            Журавльова Валентина Миколаївна

            Колісніченко Олександр Олексійович

            Лобко Роман Олександрович

            Слісаренко Маргарита Василівна

             

            6. Затвердити постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку   в слідуючому складі:

             Докукін Марат Семенович           – голова комісії

            Члени комісії:

            Денисенко Валерій Іванович

            Ляшенко Лариса Михайлівна

            Мельникова Олена Василівна

            Шеремет Євген Юрійович

 

 

 

                          

Селищний голова                                             Д.П. Палагно.

Затверджено

 рішенням 2 сесії Троїцької

 селищної ради VІІ скликання

від 24.12.2015 року № 2/2

                                                                                                                                                

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії селищної ради

 

Розділ 1. Загальні положення

            Постійні комісії ради є органами ради, підзвітні раді та відповідні перед нею.

            Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень із числа депутатів ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

            Рада утворює слідуючі постійні комісії:

- з питань бюджету та фінансів,

            - з питань соціального захисту населення, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, роботи з молоддю,

            - з питань економічного розвитку, благоустрою та житлово-комунального господарства,

            - з питань агропромислового розвитку, земельних відносин та використання природних ресурсів,

            - з питань депутатської діяльності, етики, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку.

Формування постійних комісії проводиться з урахуванням побажання депутатів. Депутат може входити в склад тільки однієї постійної комісії. Чисельний склад кожної комісії визначається рішенням ради, по 5 депутатів.

            Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією селищного голови. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

            До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.

            На протязі повноважень ради вона може утворювати нові постійні комісії, вносити зміни до складу комісій.

            Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

Розділ 2. Організація роботи постійних комісій

 

            Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендації комісії.

            Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, може проводитись в дні проведення сесії ради, а також в період між ними, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії. Висновки та рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості комісії та підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником голови комісії або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії.

            Засідання постійних комісій проводиться в адмінбудівлі Троїцької селищної ради за адресою: селище Троїцьке, вулиця Центральна,69.

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися постійними

 

2.

комісіями спільно. Висновки і рекомендації прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.                                                                                                                          

                                                                                                                               

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів.

            Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 Постійні комісії ради при рішення питань, які відносяться до їх ведення, взаємодіють з державними органами, територіальними громадами, іншими громадськими об’єднаннями, трудовими колективами, підприємствами (об’єднаннями), організаціями та установами.

            Постійні комісії з питань, які відносяться до їх ведення, вправі одержати від керівництва відділів, підприємств, організацій та установ, розташованих та території ради, необхідні матеріали та документи.

            Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами та організаціями, яким вони адресовані.

            Про результати розгляду та прийнятих мірах повинно бути повідомлено комісіям в установлений строк.

Розділ 3. Повноваження постійних комісій

 

            Постійні комісії селищної ради:

 

            1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають та готують питання, які вносяться на розгляд ради,  готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.                                                                                                                                                                       

2. Перевіряють виконання рішень ради, контролюють в межах повноважень ради виконання Законів України.

            3. Розглядають пропозиції, заяви, скарги громадян.

            4. Входять з пропозицією до ради або селищного голови про внесення та попереднє обговорення громадян, територіальної громади, трудових колективів, найбільш важливих питань місцевого значення.

Повноваження

постійної комісії з питань бюджету та фінансів

            Комісія:

 

 1. Попередньо розглядає проект селищного бюджету, внесення змін до нього, звіт про його виконання.
 2.  Разом з іншими комісіями розглядає проекти соціально-економічного та культурного розвитку селища, готує пропозиції з цих питань.
 3. Здійснює контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до селищного бюджету.
 4. Вносить пропозиції щодо встановлення місцевих податків та зборів, інших доходів в селищний бюджет.
 5. Готує пропозиції щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках та зборах.
 6. Здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням тарифів.
 7. Вносить пропозиції щодо об’єднання на договірних засадах коштів на будівництво, реконструкції, ремонт та утримання об’єктів комунальної власності.
 8. Приймає участь в розгляді інших питань, пов’язаних з бюджетно-фінансовою діяльністю ради.

9.Здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії.

3.

10. Розглядає проекти рішень, які після прийняття будуть виконувати роль регуляторного акту згідно вимогам Закону України “Про заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжується проект регуляторного акту готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акту.

 1. Має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи з питань, які належать до її відома.
 2. Розглядає інші питання в межах її повноважень.

Повноваження

постійної комісії з питань соціального захисту населення, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, роботи з молоддю

            Комісія:

                                                                                                                                                     

1.опередньо розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо питань гуманітарної політики, а саме: освіти, культури, фізичної культури та спорту

2.ивчає та готує питання про стан справ у галузі гуманітарної політики (освіти, культури, фізичної культури та спорту), проблем сім’ї та молоді засобів масової інформації та зв’язків з громадськими організаціями про стан справ в медицині, охороні здоров’я, материнства, дитинства та соціального захисту населенняа результатами аналізу та розгляду питань готує висновки та розробляє відповідні рекомендації

3.дійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії.

 1.  Має право у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.
 2. Розглядає інші питання в межах її повноважень.

 

Повноваження

постійної комісії з питань економічного розвитку,

благоустрою та житлово-комунального господарства

Комісія:

1.озглядає проекти соціальних програм щодо розвитку на території селищної ради транспорту, зв’язку, будівництва, житлово-комунального господарства вивчає і готує питання про стан справ та розвиток цих галузей

2. Попередньо розглядає питання про продаж, передачу в оренду, або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальної громади і перебувають в управлінні селищної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому Законом порядку і вносить свої пропозиції на розгляд ради.
            3. Приймає участь в підготовці питань, які пов’язані з розвитком житлово-комунального господарства, благоустрою населеного пункту.

4. Здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії.

5. Має право у питаннях, які належать до її відання та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.

 1. Розглядає інші питання в межах її повноважень.

 

Повноваження

 постійної комісії з питань агропромислового розвитку,

 земельних відносин та використання природних ресурсів.

4.

Комісія:

 1. Розглядає та вивчає матеріали щодо регулювання земельних відносин згідно вимог діючого законодавства.

2.Розглядає за дорученням ради або за власною ініціативою проекти програм щодо розвитку в селищній раді агропромислового комплексу, земельної реформи, соціального розвитку села, звіти про виконання цих програм;

4.Здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, використанням і охороною земель.

5. Здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії.

6. Має право у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.

 1. Розглядає інші питання в межах її повноважень.

Повноваження

постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування, зміцнення законності та правопорядку.

            Комісія:

1. Розглядає та вносить пропозиції щодо організаційного забезпечення діяльності депутатів.
            2. Попередньо розглядає на засіданні  питання  щодо довгострокового припинення    повноважень    депутата    ради    в    порядку,    встановленому законодавством, вносить питання на розгляд ради.
           3. Попередньо розглядає питання, щодо об'єднання в асоціації, та інших форм   об'єднань   органів   місцевого   самоврядування,   що   представляють спільні інтереси територіальних громад, а також вихід з них.

 4. Розглядає   та   вносить   пропозиції  щодо   звернень   про   дотримання законності.
             5. Розглядає    та    вносить    пропозиції   щодо    організації   проведення референдумів та виборів.

 6. Підтримує зв'язки з політичними партіями та об'єднаннями, які діють на території смт.Троїцьке.
             7.   Попередньо   розглядає   положення   про   зміст,   опис   та   порядок використання символіки селища, готує висновки і вносить пропозиції на розгляд ради.

8. За дорученням ради, селищного голови готує висновки та рекомендації про дотримання норм поведінки, депутатської етики, відповідальність депутатів за виконанням ними депутатських повноважень, рішень ради та її органів.

9. Здійснює контроль за виконанням рішень ради, що належать до компетенції комісії.

10.  Має право у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.

11. Розглядає інші питання в межах її повноважень.