Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU
Главная » 2013 » Июль » 26 » Про затвердження положення про звання « Почесний громадянин селища Троїцьке »
16:48
Про затвердження положення про звання « Почесний громадянин селища Троїцьке »
                                   ТРОЇЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
                                     ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
                                      СОРОК ТРЕТЯ СЕСІЯ
                                         РІШЕННЯ № 43/1

від  25 липня 2013 року
смт. Троїцьке
                                                                                            

Про затвердження положення
про звання « Почесний громадянин
селища  Троїцьке »

З метою врегулювання діяльності Троїцької селищної ради в сфері вшанування громадян за видатні досягнення у зміцненні виробничого, наукового та духовного потенціалу селища званням «Почесний громадянин селища Троїцьке», керуючись ст. 25, ст.26, ст. 39 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Троїцька селищна рада 


                                                            ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Положення  про звання « Почесний громадянин селища Троїцьке» виклавши його в редакції згідно  Додатку 1 .

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціальної політики та захисту інтересів територіальної громади.


               Селищний голова                          Д.П. Палагно


               
                                                                            Додаток  1  
                                                            до рішення сорок третьої сесії 
                                                            Троїцької селищної ради 
                                                            шостого скликання
                                                             від  25.07.2013року № 43/1
                                                                                                                                                                      
                                      ПОЛОЖЕННЯ 
                про звання " Почесний громадянин селища Троїцьке"

1. Загальні положення

1.1. Звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» (далі – Звання), є найвищою відзнакою територіальної громади селища Троїцьке.
1.2. Звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» присвоюється (у тому числі посмертно) жителям селища, іншим громадянам України, іноземним громадянам, які мають видатні заслуги і внесли великий особистий внесок у розвиток селища Троїцьке,  соціально-економічний розвиток селища, культури, мистецтва, науки, освіти, охорони здоров’я, спорту та інших видів діяльності, чия багаторічна виробнича, благодійницька, громадська та інша діяльність отримала широке визнання мешканців селища Троїцьке.
1.3. Звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» присвоюється  довічно.

2. Порядок висування та розгляду кандидатур на звання «Почесний 
громадянин селища Троїцьке» та присвоєння цього звання

2.1. Звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» присвоюється рішенням селищної ради:
– за поданням селищного голови;
– за поданням виконавчого комітету селищної ради;
– за клопотанням трудових колективів, підприємств, установ селища, творчих та громадських організацій.
Самовисування на звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» не розглядаються .
2.2. Клопотання про присвоєння звання « Почесний громадянин селища Троїцьке » попередньо розглядаються спеціально створюваною комісією.
2.3. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради. До складу комісії входять члени територіальної громади селища, які внесли вагомий внесок у розбудову і розвиток селища, представники громадськості та працівники селищної ради. Очолює комісію селищний голова.
2.4. У клопотаннях про присвоєння звання « Почесний громадянин селища Троїцьке», які щороку до 1 серпня подаються на розгляд комісії, мають міститися:
– біографічні відомості про кандидата на представлення до Звання;
– основні показники його трудової, творчої, благодійницької, суспільно-громадської діяльності;
– обґрунтування особливого вкладу кандидата на представлення до Звання у розвиток селища Троїцьке або визнання його визначних заслуг.
До клопотання за згодою кандидата на нагородження додаються копія паспорта, 2 кольорові фотокартки розмірами 3х4х та 9х12.
2.5. Комісія за своїм рішенням розміщує інформацію про кандидатури на присвоєння Звання на веб-сайті селищної ради для вивчення громадської думки.
2.6. Комісія, вивчивши документи та громадську думку окремо по кожній кандидатурі на представлення до Звання, шляхом голосування (більшістю голосів від загального складу комісії), приймає відповідне рішення та готує проект рішення на чергову сесію селищної ради. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар. В окремих випадках за пропозиціями комісії селищна рада у встановленому порядку може розглянути питання присвоєння Звання на позачерговій сесії селищної ради.
2.7. Рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин селища Троїцьке » приймається напередодні святкуванням Дня селища більшістю голосів від загального складу ради, не частіше  чим один раз на рік.
2.8. Рішення селищної ради про присвоєння громадянину звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» доводиться до відома громадян через засоби масової інформації.
2.9. Особам, які удостоєні звання «Почесний громадянин селища Троїцьке», вручаються нагрудний пам’ятний знак «Почесний громадянин селища» з нагородним бланком, стрічка «Почесний громадянин селища Троїцьке» (далі – стрічка), посвідчення почесного громадянина селища.
2.10. Текст рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» та відповідного зразка фотографія Почесного громадянина заноситься до Книги Почесних громадян селища Троїцьке, що зберігається в селищній раді.
2.11. Вручення нагрудного пам'ятного знака, посвідчення та стрічки про присвоєння звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» здійснює селищний голова в обстановці урочистості та широкої гласності. У разі нагородження посмертно посвідчення та нагрудний пам’ятний знак вручаються родичам нагороджуваного.
2.12.У разі смерті почесного громадянина селища його нагородні атрибути залишаються у спадкоємців без права носіння, а в разі відсутності спадкоємців або за їх бажанням – передаються на збереження до селищної ради.
2.13. Матеріали про почесного громадянина селища Троїцьке формуються, обліковуються, зберігаються разом з копією рішення у селищній раді. Організацію роботи щодо формування, обліку та зберігання матераілів про почесних громадян селища забезпечує секретар селищної ради.
2.14. Нагрудний пам’ятний знак носиться на лівому боці грудей. За наявності державних, обласних, районних нагород розміщується після них.
Стрічка «Почесний громадянин селища Троїцьке» одягається з правого плеча униз на лівий бік.
Нагрудний знак та стрічка зберігаються особисто у почесних громадян селища і одягаються ними на урочисті селищні заходи.
2.15. Фінансування витрат, пов’язаних з виготовленням атрибутів почесного громадянина селища, у встановленому порядку забезпечує бухгалтерія селищної ради.
2.16. Особи, яким присвоєно звання «Почесний громадянин селища Троїцьке», повинні дбайливо ставитися до вручених їм відзнак.
У випадку втрати (псування) атрибутів почесного громадянина селища їх дублікати не видаються. 
Дублікат посвідчення або стрічки може бути видано як виняток замість втраченого внаслідок стихійного лиха або за інших обставин, коли збереження його було неможливим, за особистим зверненням почесного громадянина до селищного голови.

3. Права та пільги громадян, яким надано звання « Почесний громадянин селища Троїцьке»

3.1.  Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин селища Троїцьке», селищною радою встановлюються наступні права та пільги:
- почесному громадянину селища виявляються  усі  знаки уваги, що відповідають його високому званню, соціальному статусу;
- персонально запрошується як почесна особа на заходи, присвячені державним святам та іншим важливим подіям у житті селища;
-  позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими особами селищної ради, виконавчого комітету, керівниками установ, підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності;
- участь у засіданнях ради та виконавчого комітету . 
3.2. Права та пільги почесних громадян селища можуть бути змінені селищною радою, виходячи з об’єктивних обставин.

4. Обмеження щодо присвоєння звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» та порядок його позбавлення.

4.1. Звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» не може бути присвоєне тим громадянам, які мають судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена та не знята в установленому порядку.
4.2.  Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин селища Троїцьке» вирішує Троїцька селищна рада у разі особистого звернення громадянина або у разі скоєння особою злочину, за який особу засуджено, і вирок щодо якого вступив у законну силу, а також інших протиправних дій, які завдали Троїцькій територіальній громаді моральних та матеріальних збитків.

Селищний голова                                                               Д.П. Палагно

Просмотров: 387 | Добавил: petrovich | Рейтинг: 0.0/0