Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU
Главная » 2015 » Январь » 29 » Про встановлення єдиного податку на території смт Троїцьке
09:21
Про встановлення єдиного податку на території смт Троїцьке

ТРОЇЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

 ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ  № 66/7

 

 

від  28 січня 2015 року                            

смт Троїцьке

 

 

Про встановлення єдиного податку на території

смт Троїцьке  

 

 

            Керуючись статтями 140,143,144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 8, 10, 12,  главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», з метою забезпечення надходжень до доходної частини селищного бюджету, Троїцька селищна рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

            1. Встановити з 01.01.2015 року на території  смт Троїцьке єдиний податок згідно з додатком 1.

 

            2. Виконавчому комітету Троїцької селищної ради в десятиденний термін після прийняття рішення оприлюднити його на офіційному сайті Троїцької селищної ради.

 

            3. Рішення позачергової вісімнадцятої сесії Троїцької селищної ради шостого скликання від 30.12.2011 року № 18/1 «Про встановлення на території смт. Троїцьке ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» вважати таким, що втратило чинність.

 

            4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету та фінансів (голова Бутенко В.О.).

 

  

 

Селищний голова                                                                       Д.П.Палагно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

                                                                                                                                                                                      до рішення  66 сесії Троїцької

                                                                                                                                                                                        селищної ради VІ скликання

                                                                                                                                                                                         від 28.01.2015 року №66/7

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про встановлення єдиного податку на території смт Троїцьке

 

Положення про встановлення єдиного податку на території смт Троїцьке  (далі – Положення) розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання  на території смт. Троїцьке.

 

 1. Платники податку

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

 1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої  групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

 При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

                При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

 Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп:

- суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

            6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III  Податкового Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

  Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

- суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

- суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

- суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

- фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

- фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

            -. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

- суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

- представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

- фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

- суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

 1. Ставки та порядок обчислення податку

2.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

            2.2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються  для  фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

2.2.1. Для першої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України у розмірах:

            - 10 % розміру мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України, крім платників єдиного податку, які провадять господарську діяльність з надання наступних побутових послуг населенню:

 • послуги з ремонту взуття - 5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням – 8% розміру мінімальної заробітної плати;
 • додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням  -5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів – 5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • виготовлення меблів за індивідуальним замовленням –5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів –5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням –5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням –8% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури –5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів –5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з ремонту годинників –5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з виконання фоторобіт –5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів –5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги перукарень –8% розміру мінімальної заробітної плати;
 • ритульні послуги –8% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством –5% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням –5% розміру мінімальної заробітної плати. ”

2.2.2. Для другої групи платників єдиного податку, визначеної Податковим кодексом України, в розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності, які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма обмеженнями та особливостями, викладеними в Податковому кодексі України,  крім платників єдиного податку, які провадять господарську діяльність з надання наступних побутових послуг населенню:

 • послуги з ремонту взуття - 10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням – 10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням  -10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів – 10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • виготовлення меблів за індивідуальним замовленням –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з ремонту годинників –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з виконання фоторобіт –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги перукарень –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • ритульні послуги –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством –10% розміру мінімальної заробітної плати;
 • послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням –10% розміру мінімальної заробітної плати

 

та крім платників єдиного податку, які провадять наступну господарську діяльність:

 

 • Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах -8% розміру мінімальної заробітної плати;
 • Діяльність їдалень  -8% розміру мінімальної заробітної плати;
 • Послуги з постачання готової їжі  -8% розміру мінімальної заробітної плати;
 • Діяльність таксі -8% розміру мінімальної заробітної плати;
 • Надання інших комерційних послуг  -8% розміру мінімальної заробітної плати;
 • Інша видовищно-розважальна діяльність  -8% розміру мінімальної заробітної плати;
 • Діяльність спортивних об’єктів  -4% розміру мінімальної заробітної плати;
 • Інша діяльність у сфері послуг  -4% розміру мінімальної заробітної плати.


             2.3. Відсоткові ставки єдиного податку для платників єдиного податку для третьої-четвертої  груп встановлюються у розмірах, визначених пунктами  293.3, 293.9  статті 293 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

2.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

2.5.  У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

            3. Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік, для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал,  що визначено статтею 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

4.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку визначаються статтею 295 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

5. Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку визначаються статтею 296 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Особливості нарахування сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

               Інші питання  щодо застосування спрощеної системи оподаткування, які не врегульовані даним Положенням, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим  кодексом України.

 

 

Селищний голова                                                              Д.П.Палагно

 

Просмотров: 220 | Добавил: petrovich | Рейтинг: 0.0/0