Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU
Главная » 2013 » Декабрь » 19 » Про внесення змін до податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території смт Троїцьке
10:05
Про внесення змін до податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території смт Троїцьке

ТРОЇЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК ДЕВЯТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ № 49 /1

 

від 18 грудня 2013 року       

смт Троїцьке

 

Про внесення змін до податку на нерухоме майно відмінне

від земельної ділянки на території смт Троїцьке

 

            Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України «Про державну податкову службу в Україні» ( зі змінами ), Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва » № 746 від 28 червня 1999 року ( зі змінами пункту10.1.2 статті 10 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-У1 , на підставі  листа Троїцького відділення Сватівської ОДПІ від 09.10.2013 р  , Закону України від 04.07.2013 року №  403 – VII « Про внесення змін до    Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості» ,на підставі статті 265 Податкового кодексу України зі змінами , Троїцька селищна рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

1. Внести зміни до податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території  смт Троїцьке, затвердженого рішенням тринадцятої сесії Троїцької селищної ради шостого скликання № 13/1 від 22.09.2011 року:

 

1.1. Положення про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території смт Троїцьке затвердити згідно додатку ( додається).

 

2. У десятиденний термін з моменту прийняття даного рішення оприлюднити його на офіційній сторінці Троїцької селищної ради в мережі Інтернет: troitskoerada.ucoz.orq.

  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів  та постійну комісію з питань законності та правопорядку. 

 

               

 

 

 

Селищний голова                                                   Д.П. Палагно

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Додаток № 1

                                                                                                                                                                                       до рішення 49 сесії Троїцької

                                                                                                                                                                                        селищної ради VІ скликання

                                                             

                                                              

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на

території смт Троїцьке

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України №2755-17 ВР затвердженого 02 грудня 2010 року, та на підставі Закону України від 04.07.2013 року №  403 – VII « Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості»

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Троїцької селищної ради. 

 

                                                      Розділ 2. Платники податку 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості, розміщеної на території Троїцької селищної ради. 

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. 

 

                                                 Розділ 3. Об'єкт оподаткування

3.1.  Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку; 

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е)  об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину. 

 

                                                  Розділ 4. База оподаткування 

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно. 

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості,  в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

 4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення.

 

                                                 Розділ 5. Пільги із сплати податку 

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2.Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.3. Троїцька селищна рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.

 

                                                 Розділ 6. Ставка податку 

6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням Троїцької селищної ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.: 

• Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:       

 а) 1 відсоток до розміру мінімальної заробітної плати - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток до розміру мінімальної заробітної плати - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

• Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток до розміру мінімальної заробітної плати - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка до розміру мінімальної заробітної плати - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 

                                               Розділ 7. Податковий період 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 

                                              Розділ 8. Порядок обчислення суми податку 

8.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості. 

8.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт. 8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку. Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту. 

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт. 

8.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт. 

 

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта       оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

 

                                                Розділ 10. Порядок сплати податку 

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до бюджету Троїцької селищної ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ). 

 

                                                 Розділ 11. Строки сплати податку 

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. 

 

 

 

                        

                           Селищний голова                                            Д.П. Палагно

 

Просмотров: 333 | Добавил: petrovich | Рейтинг: 0.0/0