Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU
Главная » 2013 » Декабрь » 16 » Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів
18:25
Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів

ТРОЇЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ № 67

 

 від  03 вересня 2013 року  

селище Троїцьке

 

Про проведення конкурсу з визначення

виконавця послуг зі збирання,

вивезення та утилізації твердих побутових

відходів на території  смт. Троїцьке

 

З метою задоволення потреб населення, установ та комунального господарства смт. Троїцьке у послугах зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території селища та визначення виконавця даних послуг, який може забезпечити виконання обов’язків на відповідному рівні та з найменшою вартістю їх надання, керуючись  законами України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України: від 21 липня 2005 року № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», від 16 листопада 2011 року № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», враховуючи рішення Адміністративної колегії Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №01-24/132 від 04.07.2013 року,  виконавчий комітет Троїцької селищної ради

В И Р І Ш И В:

1.  Оголосити конкурс з визначення виконавця послуг зі збирання,  вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території смт. Троїцьке. 

2. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території смт. Троїцьке:

-         Адаменко Сергій Миколайович – голова комісії, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів;

-         Стрільцова Ірина Едуардівна – секретар комісії, спеціаліст-юрисконсульт;

-         Бондаренко Дмитро Леонідовичспеціаліст І категорії;

-         Рагуткіна Валентина Іванівна – член виконкому;

-         Матвєєв Андрій Петрович  – член виконкому;

-         Салієнко Володимир Михайлович – депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань економічного розвитку, благоустрою та житлово-комунального господарства  (за згодою);

-         Бутенко Володимир Олексійович – депутат селищної ради, член постійної комісії з питань бюджету та фінансів (за згодою). 

3. Затвердити Умови визначення виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території смт. Троїцьке. (Додаток 1).

Селищний голова                                                                   Д.П.Палагно

 

 Додаток № 1

до рішення виконкому

Троїцької селищної ради

від  03.09. 2013 року № 67

Умови визначення Виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території смт. Троїцьке

 

1.Загальні положення

1.1.Ці Умови визначаються цілі, порядок та умови проведення конкурсу на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території селища міського типу Троїцьке Троїцького району Луганської області.

1.2.Конкурс на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів проводиться відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1173 від 16 листопада 2011 року «Про затвердження порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів», п. 6. ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», а також «Правил благоустрою смт. Троїцьке».

1.3.Конкурс на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів проводиться з метою забезпечення повного та якісного задоволення потреб територіальної громади в підтриманні належного санітарного стану території та підвищення рівня обслуговування населення на території селища. Метою конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку вивезення твердих побутових відходів і вибір, на конкурсній основі, юридичних і фізичних осіб, що забезпечать дотримання санітарних норм, правил і якість виконання робіт з перевозу твердих побутових відходів.

2.Підготовка конкурсу

2.1.Рішення про проведення конкурсу приймається організатором – Виконавчим комітетом селищної ради.

2.2.Конкурс на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території смт. Троїцьке проводиться організатором конкурсу в міру необхідності, про що оголошується в засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до його початку.

2.3.Для проведення конкурсу організатор готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:

- найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

- перелік послуг;

- підстава для проведення конкурсу;

- контактні телефони осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу;

-  кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

2.4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема щодо наявності:

- заяви про участь у конкурсі;

-  завіреної копії Статуту;

- матеріально-технічної бази;

- працівників відповідної кваліфікації;

- досвіду роботи з надання певних послуг;

- критеріїв відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам;

- переліку документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників вставленим кваліфікаційним вимогам;

- обсягу послуг;

- вимог щодо якості надання послуг з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила;

- калькуляції (розрахунку) ціни вивезення та переробку 1 м3 твердих побутових відходів.

2.5. Рішенням  Виконавчого комітету створюється Конкурсна комісія (далі-Комісія).

2.

2.6.Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

2.7.Конкурсна комісія опубліковує в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу.

2.8.Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 3 календарних днів до початку проведення конкурсу.

2.9.Конкурсна документація надається організатором конкурсу його учаснику протягом 3 робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

2.10.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 3 календарні дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3 робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надана конкурсна документація.

2.11.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менш ніж на 3 календарні дні.

2.12.Основні критерії оцінки конкурсних пропозицій на право збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території смт. Троїцьке:

- ціна вивезення 1 м3 твердих побутових відходів з території села;

- наявність спеціалізованої техніки (одиниць);

- впровадження системи роздільного збирання побутових відходів;

- періодичність вивозу твердих побутових відходів.

3.Подання документів

3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

3.2. Конкурсна пропозиція, з поміткою «Заява на участь у конкурсі на право надання послуг збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території смт. Троїцьке», подається до виконавчого комітету селищної ради у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу.

3.3.Конверти з конкурсними пропозиціями, що надані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

3.4.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

4.Проведення конкурсу 

4.1.Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.

4.2.Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особою.

4.3.Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

4.4.Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

4.5.За  результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

4.6.Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі:

- ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

3.

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

4.7.Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених п.4.5.

4.8.У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор повідомляє протягом 3 робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом 10 календарних днів підготовку нового конкурсу.

5.Визначення переможця конкурсу та укладання договору 

5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених у п.4.5. Умов оцінюються конкурсною комісією за критеріями встановленими у конкурсній документації.

5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

5.4. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

5.5. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошується всі його учасники або уповноважені ним особи.

5.6. У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території смт. Троїцьке на термін що не перевищує 12 календарних місяців.

5.7. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 3 календарних днів усім учасникам конкурсу.

5.8. З переможцем конкурсу після прийняття конкурсною комісією рішення та після прийняття рішення виконавчого комітету Троїцької селищної ради селищної ради про визнання виконавцем послуг протягом 5 календарних днів укладається договір на вивезення твердих побутових відходів з території селища.

 

 

Селищний голова                                                             Д.П.Палагно

 

Просмотров: 394 | Добавил: petrovich | Рейтинг: 0.0/0