Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU
Главная » 2014 » Март » 28 » Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Троїцької селищної ради
10:29
Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Троїцької селищної ради

ТРОЇЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ № 54 /1

 

 

від  26 березня  2014 року

смт Троїцьке 

 

 Про затвердження Положення

про порядок надання ритуальних послуг

на території Троїцької селищної ради

 

      З метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг між замовником та виконавцем , на підставі Закону України "Про поховання та похоронну справу", наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства „Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу", керуючись ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Троїцька селищна рада 

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

      1.   Затвердити Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Троїцької селищної ради(додається).

 

2.   Суб’єктам господарської діяльності всіх форм власності забезпечити неухильне дотримання Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Троїцької селищної ради.

 

      3.   Виконавчому комітету забезпечити оприлюднення даного рішення та Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Троїцької селищної ради на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет.

 

     4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економічного розвитку, благоустрою та житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

Селищний голова                                          Д.П.Палагно

 

 

 

 

 

 Додаток № 1

до рішення  54 сесії

Троїцької селищної ради

шостого скликання

від  26.03. 2014 року № 54/1

 

Положення

про порядок надання ритуальних послуг на території Троїцької селищної ради

1.   Ритуальна служба

1.   Відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу" ритуальна служба селища – це будь-яке засноване радою комунальне підприємство, створене з метою надання житлово-комунальних послуг, а також здійснення організації поховання померлих, надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, інших видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, а також інші суб’єкти господарювання, далі – СГ, які уклали договори з виконкомом селищної радою чи з комунальним підприємством з метою надання ритуальних послуг.

2.   Ритуальна служба селища у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про поховання та похоронну справу", іншими законами України, нормативно-правовими актами, що приймаються на виконання законів України, а також цим Положенням.

3.   Ритуальна служба селища здійснює організацію поховання померлих і надання ритуальних послуг відповідно до  Закону України "Про поховання та похоронну справу".

4.   Основними завданнями ритуальної служби селища є:

   здійснення організації поховання померлих;

   надання передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг;

   надання ритуальних послуг, не передбачених мінімальним переліком;ü

   реалізація предметів ритуальної належності.ü

5.   Ритуальна служба селища, відповідно до покладених на неї завдань, зобов'язана:

   укладати договори-замовлення на організацію та проведення поховання (далі - договір-замовлення);

   організовувати поховання померлих згідно з договорами-замовленнями;

  ü створювати рівні умови для поховання померлого незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

   розширювати номенклатуру ритуальних послуг для громадян з різними фінансовими можливостями;

   у разі відсутності на ринку послуг селища необхідної Замовнику ритуальної послуги - забезпечувати надання цієї послуги власними силами;ü

   забезпечувати конфіденційність інформації про померлого;

   організовувати виконання роботи по наданню всіх видів послуг відповідно до кошторису;

   забезпечувати функціонування місць поховань відповідно до ст. 23 Закону України "Про поховання та похоронну справу";

   реєструвати поховання та перепоховання померлих та данні передавати до виконкому селищної ради для подальшої  реєстрації у Книзі поховань та перепоховань;ü

   видавати користувачу місця поховання свідоцтво про поховання;ü

   у разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування та викрадання колумбарних ніш, намогильних споруд та склепів готувати та подавати до виконавчого органу селищної ради відповідний акт про суму та характеристику збитку;ü

   здійснювати інші функції відповідно до Закону України "Про поховання та похоронну справу".ü

6.   Ритуальна служба забезпечує у доступному для огляду місці, у якому проводиться оформлення замовлень на організацію та проведення поховання померлого, надання замовнику наочної інформації стосовно:

   виконавців послуг, з якими укладені договори про надання послуг, їх адреси та режиму роботи;ü

   переліку ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання замовлення;ü

   необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та термінів виконання;ü

   необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;

   порядку утримання кладовищ, а також інших місць поховань;

   організації поховань за рахунок державного та місцевого бюджету;

   пільгового обслуговування населення (витяги з положень Закону України "Про поховання та похоронну справу", інших нормативно-правових актів);

   режиму роботи організації, що виплачує допомогу на поховання, відповідно до чинного законодавства України;

   режиму роботи та номерів телефонів місцевих органів виконавчої влади та територіального органу у справах захисту прав споживачів;

   книги заяв, пропозицій та скарг.

7.   Ритуальна служба в особі створеного радою комунального підприємства за її відсутності виконком селищної ради забезпечує укладання договорів із суб'єктами господарювання, що виявили бажання працювати на ринку ритуальних послуг. Порядок укладання договорів наступний:

  суб'єкт господарювання (далі - СГ) має подати на ім’я керівника комунального підприємства або селищного голови  заяву щодо укладання договору про надання ритуальних послуг та долучити до заяви (засвідчені у встановленому порядку копії) такі документи:ü

–    довідки про включення до ЄДРПОУ для юридичної особи або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для фізичної особи;

–  свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

–  свідоцтво про сплату єдиного податку;

– перелік послуг, що пропонуються СГ (вартість послуг, що входять до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, повинна бути встановлена виконавчим комітетом Троїцької селищної ради);

–  режим роботи та номер телефону.

8.   Протягом 14 робочих днів з дня отримання заяви укладається  з суб'єктом господарювання договір про надання послуг при наявності повного пакету документів. Безпідставна відмова в укладанні договору не допускається, вона повинна бути аргументована.

9.   Договір про надання послуг укладається на один рік.

10. При зміні будь-яких відомостей, указаних у документах, що додаються до заяви, СГ повинен у 5-ти денний термін письмово повідомити про це комунальне підприємство». 

11. СГ, які уклали  договори про надання послуг, забезпечують у доступному для огляду місці надання Замовнику наочної інформації про підприємство, його адресу, телефони, режим роботи, іншу інформацію, передбачену п.6 необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення.

   

2.   Надання ритуальних послуг

1. Надання ритуальних послуг здійснюється СГ за умови укладання договору-замовлення між замовником та виконавцем послуг та дотримання вимог даного положення. Без укладання договору-замовлення може здійснюватися тільки виготовлення та реалізація предметів ритуальної належності.

2.  Оформлення Свідоцтва про поховання, реєстрацію намогильної споруди,         монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу, підпоховання в існуючу могилу, організацію відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України здійснюється виключно силами  СГ.

3. Перевезення тіл померлих громадян на кладовища здійснюється автотранспортними засобами, які відповідають вимогам чинного законодавства, у т.ч. санітарно-епідеміологічного, і мають нанесену ритуальну символіку.

4.  СГ для організації виконання заявлених послуг зобов’язаний залучати тільки тих працівників, що перебувають з ним у трудових відносинах, та забезпечувати їх спецодягом. Підстави та умови виконання працівниками робіт контролює комунальне підприємство або виконкомом селищної ради. Всі роботи на кладовищах селища виконуються СГ (або користувачем місця поховання) виключно за погодженням з  комунальним підприємством або виконкомом селищної ради.

 

5. Суб’єктам господарювання забороняється надавати ритуальні послуги на території селища без укладення з з  комунальним підприємством або виконкомом селищної ради договору про надання ритуальних послуг та без укладення договору-замовлення з виконавцем волевиявлення померлого або особою, яка зобов'язалася поховати померлого на підставі свідоцтва про смерть.

6. Виконком селищної ради або комунальне підприємство  забезпечує безперешкодний доступ СГ (або користувача місця поховання) на територію кладовищ селища для виконання робіт тільки за умови виконання вимог Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Троїцької селищної ради. 

3.   Організація та проведення поховання

            1.   Особа, яка зобов’язалася поховати померлого, на підставі Свідоцтва про смерть (далі - Замовник) звертається до СГ з приводу укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання не пізніше ніж за 24 години до їх проведення. Як виняток, у разі наявності підстав, поховання може бути проведено в день оформлення документів.

Замовник має право вибирати виконавців послуг серед СГ, які уклали договори про надання послуг з комунальним підприємством або виконкомом селищної ради.

2.   Договір-замовлення укладається у двох примірниках, один з яких залишається у Замовника проведення поховання, другий – у СГ, який уклав договір . У разі виникнення потреби в наданні додаткових ритуальних послуг, не передбачених укладеним договором-замовленням, їх виконання погоджується із Замовником і оформлюється додатковим договором-замовленням. Забороняється надання послуг без оформлення договору-замовлення.

3.   Ритуальні послуги надаються за плату згідно з цінами, що діють на момент оформлення договору-замовлення.

4.   За зверненням на території кладовища виділяється безоплатне місце для поховання померлого. За бажанням одного з родичів, визначених у Законі України «Про поховання та похоронну справу», для поховання двох чи більше померлих виділяється безоплатне місце для родинного поховання.

            5.   Під кожне поховання надається ділянка наступних розмірів:

 

НАЗВА

ПОХОВАННЯ Р О З М І Р 

 ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ МОГИЛИ

 довжина,м ширина, м площа, кв. м довжина,м ширина, м

Одинарне 2,2  1,5 3,3 2,0 1,0

Подвійне 2,2 2,2 4,8 2,0 1,0

Родинне 2,2 3,0 6,6 2,0 1,0

Урна з прахом 0,8 0,8 0,64 0,8 0,8

 

6.   Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів на кладовищах надається земельна ділянка під одинарне поховання. Поховання зазначених осіб здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету.

7.   Кожне поховання та перепоховання реєструється виконкомом селищної ради  в спеціальних Книгах реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян за відповідною інформацією від СГ, які зберігаються в Троїцькій селищній раді, а в разі ліквідації кладовища – передаються на зберігання до архіву Троїцької селищної ради .

8.   Після здійснення поховання виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка взяла на себе зобов’язання поховати померлого, як Користувачу місця поховання видається відповідне Свідоцтво про поховання. Свідоцтво про поховання дає право на встановлення намогильної споруди в межах могили, вирішення питання про проведення підпоховання, облаштування місця поховання, здійснення інших дій, які не суперечать чинному законодавству.

9.   Для одержання послуги з оформлення Свідоцтва про поховання до СГ подаються наступні документи:

– паспорт особи-користувача місця поховання (оригінал та копія);

– лікарське свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

– свідоцтво про смерть померлої особи (оригінал і копія);

– документ, що підтверджує про сплату коштів за отриману послугу.

10.  На могилах (місцях родинного поховання), у межах наданої земельної ділянки, можуть встановлюватися намогильні споруди та елементи благоустрою могили. Для встановлення намогильної споруди Користувач місця поховання подає до ритуальної служби такі документи:

– оригінал Свідоцтва про смерть похованого;

– Свідоцтво про поховання;

– документи, що підтверджують придбання намогильної споруди (огорожі, тощо), її ціну та дату реалізації, гарантійний строк експлуатації;

– реквізити виконавця намогильної споруди (огорожі, тощо);

– договір з СГ на встановлення намогильної споруди (огорожі,тощо).

11. Після виконання робіт з облаштування могили Користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Особа, яка здійснює роботи по монтажу намогильної споруди (огорожі, тощо) власними силами, гарантує збереження могил, намогильних споруд (елементів благоустрою могил), які розміщені поруч та відшкодовує матеріальні збитки у разі їх пошкодження.

4.   Порядок розміщення, облаштування та утримання місць поховання

1.   На території Троїцької селищної ради знаходяться кладовища за адресами:

Діючі:

1.  Кладовище по вулиці Східна

2.  Кладовище по вулиця Східна

3.  Кладовище по вулиці Чапаєва

4.  Кладовище по вулиці Пушкіна

5.  Кладовище по вулиці Пушкіна

6.  Кладовище по вулиці Ломоносова

7.  Кладовище по провулку Польовий.

            Недіючі:

            1. Кладовище по вулиці Чкалова,

            2. Кладовище по вулиці Ліхачова,

            3. Кладовище по вулиці Чкалова.

             

2.   Кладовища є комунальною власністю, повинні обслуговуватись комунальним підприємством.

3.   Утримання кладовищ забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.  На території кладовищ не можуть бути розташовані об’єкти іншої, крім комунальної форми власності, за винятком намогильних споруд, склепів, елементів благоустрою, які є власністю осіб, що придбали їх за власні кошти.

5. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання,  намогильних споруд, склепів, тощо здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

6.   У разі осквернення могил, місць родинного поховання, навмисного руйнування чи викрадення намогильних споруд (огорож, тощо) відшкодування матеріальних збитків здійснюється за рахунок  винних осіб.

7.  У разі крадіжки (осквернення, пошкодження) намогильної споруди (огорожі, тощо), яка не зареєстрована в Книзі обліку намогильних споруд, відшкодування користувачу місця поховання матеріальних збитків не здійснюється. У разі природного руйнування намогильних споруд, гарантійний термін яких скінчився, їх відновлення здійснюється за рахунок Користувача.

8. З метою раціонального використання земельних площ, відведених під кладовища, огорожі поховань встановлюються виключно в межах виділеної ділянки. У разі самовільного встановлення намогильних споруд, огорож, інших елементів благоустрою поховань з порушеннями вимог даного положення, комунальне підприємство або виконкомом селищної ради проводить роботи по демонтажу споруди за рахунок користувача поховання.

9.   З метою запобігання засміченню кладовищ селища рекомендується висадка зелених насаджень лише низьких форм росту.

10. На території кладовищ забороняється:

   порушувати тишу та порядок;

   кататися на велосипедах, санях, ковзанах та лижах;ü

   вирубувати, саджати та пересаджувати дерева без узгодження з комунальним підприємством;

   вигулювати та пасти тварин;

   накопичувати сміття в невизначених для цього місцях;ü

   розпалювати вогнища, зберігати будівельні матеріали;ü

   здійснювати будь-які роботи та надавати послуги без узгодження з комунальним підприємством.

11. Комунальне підприємство або виконкомом селищної ради забезпечує на території кладовищ:

   безперешкодний доступ СГ на територію кладовища на підставі укладених договорів-замовлень;

   прибирання алей (у т. ч. косіння трави), доріг та вивіз сміття;ü

   виділення спеціальних місць для збирання сміття;

   догляд за зеленими насадженнями (крім висаджених на місцях захоронення)

 

5.   Заключні положення 

1.   Контроль за виконанням Положення про порядок надання ритуальних послуг на території Троїцької селищної ради здійснює комунальне підприємство або виконкомом селищної ради. У разі необхідності, за погодженням з селищним головою, до роботи залучаються необхідні служби.

2. Питання діяльності ритуальної служби, не відображені в Положенні, вирішуються у спосіб, визначений чинним законодавством.

 

 

Селищний голова                                  Д.П. Палагно

Просмотров: 476 | Добавил: petrovich | Рейтинг: 0.0/0