Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU
Главная » 2014 » Июнь » 26 » Про Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, найменування або перейменування вулиць
11:31
Про Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, найменування або перейменування вулиць

                         ТРОЇЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                           ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
                       П’ЯТДЕСЯТ СЬОМА  СЕСІЯ
                                  РІШЕННЯ № 57/1  

від 25 червня  2014 року    
смт Троїцьке

Про Порядок присвоєння та зміни поштових адрес
об’єктам нерухомого майна, найменування
або перейменування вулиць на території
Троїцької селищної ради

    З метою встановлення на території Троїцької селищної ради єдиного функціонального механізму надання та зміни поштових адрес об'єктам нерухомості, найменування та перейменування вулиць,  на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.ст.143. 144 Конституції України, п.4І ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Троїцька селищна рада


ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна, найменування або перейменування вулиць на території Троїцької селищної  ради, що додається.

   2. Виконавчому комітету Троїцької селищної ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті селищної ради.

    3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Адаменка С.М. , а контроль – на постійну комісію з питань економічного розвитку, благоустрою та житлово-комунального господарства ( Салієнко В.М.).

 


                              Селищний голова                                          Д.П. Палагно


 

 

 


 Додаток

ПОРЯДОК
присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, найменування або перейменування вулиць на території Троїцької селищної ради

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, найменування або перейменування вулиць на території Троїцької селищної ради встановлює єдиний функціональний механізм надання поштових адрес на території смт Троїцьке  та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, основи ведення адресної бази даних містобудівного кадастру населених пунктів.

1.2. Порядок діє на території Троїцької селищної  ради і є обов'язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.
1.3. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:
     1.3.1. Адреса - ідентифікатор об’єкта нерухомого майна (за критеріями його місця знаходження), який складається з назви населеного пункту, назви вулиці (проспекту, площі, провулку, тощо), номеру корпусу та/або номеру окремої частини об'єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо);
1.3.2. Тимчасова адреса земельної ділянки -  це адреса, яка використовується  для тимчасової ідентифікації земельних ділянок, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне  користування;
1.3.3. Будівельна адреса -  це адреса, яка використовується  для ідентифікації об'єкта нерухомого майна на період будівництва;
1.3.4. Елементи вулично-дорожньої мережі - явно виражені частини території населеного пункту, що забезпечують транспортні і пішохідні зв'язки між житловими районами, а також між житловими районами і промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами;
Найменування елемента вулично-дорожньої мережі - узагальнююче поняття, яке складається з назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (пр. Перемоги та ін.).
1.3.5.  Об'єкти, типи нерухомого майна це:
- житлові будинки квартирного типу різної поверховості, гуртожитки;
- житлові будинки садибного типу;
- будинки і споруди громадського та виробничого призначення;
- садові та дачні будинки, гаражі (що не відносяться до господарських);
- господарські будівлі, гаражі, майстерні, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції;
- квартири в багатоквартирному житловому будинку;
- житлове приміщення, яке складає окремий об’єкт нерухомого майна;
- нежитлове приміщення, яке складає окремий об’єкт нерухомого майна;
- земельна ділянка (щодо тимчасової адреси земельної ділянки).

1.3.6. Елемент адреси - реквізит, що описує місце розташування об'єкта нерухомості на території селища.
Номер будинку, споруди - реквізит адреси об'єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням літери (а, б, в, г і т.д.).
1.3.7. Присвоєння адреси (адресація) об'єкту нерухомості - процедура присвоєння порядкового номеру об'єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі.
1.3.8. Зміна адреси - процедура переприсвоєння адреси у зв'язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси.
Анулювання - скасування, оголошення недійсним якого-небудь акта, договору або прав.
1.4. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:
-  вільних земельних ділянок, які виділяються під будівництво об’єктів;
- об’єктів, що розташовані на земельній ділянці, які будуються та вже існуючим (впорядкування нумерації).
1.5. Не надаються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомості:
- земельним ділянкам під розміщення тимчасових споруд, рекламу, дороги, газопроводи, електромережі, землям сільськогосподарського призначення;
- об’єктам незавершеного капітального будівництва;
- окремо розташованим гаражам,  автозаправним станціям при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;
- об’єктам нерухомості, що знаходяться (виділяються) в межах червоних ліній вулиць;
- об’єктам, які відносяться до категорії самозабудови, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та цього Порядку.
1.6. Надання (зміна)  адреси об’єктам нерухомого майна здійснюється відповідно до цього Порядку шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом селищної ради.
1.7. Надання та зміна назви вулиці здійснюється відповідно до цього Порядку шляхом прийняття відповідного рішення сесією  селищної ради.
2. Розгляд заяв та перелік документів, необхідних для розгляду питання
щодо присвоєння та зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна

2.1. Усі об'єкти нерухомості, яким може бути присвоєна адреса, на території Троїцької селищної ради, повинні мати унікальні, не повторювані в межах окремого населеного пункту адреси.
При присвоєнні та реєстрації адрес об'єктам нерухомості не допускається повторення вже наявних адрес.
2.2. Присвоєння або зміна адрес виконується за заявою зацікавленої особи, згідно поданих документів.
2.3. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об'єктам нерухомого майна суб'єкти господарювання та фізичні особи подають відповідну заяву на ім'я селищного голови.
 Заявник має право подати заяву особисто, через уповноважену особу або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення.
2.4. До заяви про присвоєння  поштової адреси новоствореним (новозбудованим) або реконструйованим об’єктам нерухомості додаються такі документи:
для фізичної особи - копія паспорта, коду;
для юридичної особи та фізичної особи підприємця - копія свідоцтва про державну реєстрацію;
копія правовстановлюючого документу, який посвідчує право користування або власності на земельну ділянку (з відповідним цільовим призначенням), засвідченого у встановленому порядку:
копія документу, що свідчить про прийняття об'єкту до експлуатації;
оновлений технічний паспорт на об’єкт нерухомості, виготовлений КП «Троїцьке БТІ».
2.5. До заяви про присвоєння поштової адреси земельній ділянці додаються такі документи:
для фізичної особи - копія паспорта, коду;
для юридичної особи та фізичної особи підприємця - копія свідоцтва про державну реєстрацію;
документація із землеустрою, що затверджена селищною радою;
довідка землевпорядника про відсутність реєстрації земельної ділянки за зазначеною адресою.
2.6. Для належного визначення адресного номеру об'єкта нерухомості відповідальний спеціаліст перевіряє (в разі необхідності - з виходом на місце) відповідність картографічних матеріалів і документів фактичному розташуванню об'єктів нерухомого майна та земельних ділянок.
2.7. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, у термін, передбачений законодавством, надається заявнику мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни поштової адреси.
2.8. Підставами для анулювання адреси жилого будинку, будівлі, споруди, є повне руйнування (ліквідація) самого об'єкта адресації, скасування рішень про надання земельних ділянок, розподіл об'єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адрес, тощо.
  2.9. Підставою для відмови в присвоєнні чи зміні поштової адреси, крім зазначених у пункті 1.5. Порядку, може бути:
- невідповідність об’єкта пункту 1.4 цього Порядку;
- порушення вимог державних будівельних норм і правил при поділі (об’єднанні) об’єктів.
- подання заявником недостовірних відомостей;
- подання заявником неповного пакету документів.

3. Види адрес та особливості їх присвоєння

3.1. Присвоєння адреси об’єктам нерухомості, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці, розташованих на вулицях наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь з нумерацією будівель по правій стороні вулиць парними номерами починаючи з номера 2, по лівій стороні вулиць - непарними номерами починаючи з номера 1.

3.2. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад цього об’єкта.

3.3. Надання адреси об’єктам нерухомості, розташованим між двома іншими об’єктами з послідовними адресними номерами, проводиться з використанням меншого номера об’єкта з додаванням до нього літери від а до я (наприклад 20а).

3.4. Не надаються адреси наступним об’єктам нерухомого майна: спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, у тому числі - пересувним; приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам; спорудам за межами “червоних” ліній вулиць; тимчасовим спорудам.

3.5. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:
3.5.1. Жилим (житловим) будинкам, будинковолодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (будинковолодіння), та номера квартири (за наявності).
Номер будинку (будинковолодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири - відповідною арабською цифрою після слова «квартира». Наприклад: вул. Гагаріна, 2, кв. 7.
3.5.2. Адреси нежилих (нежитлових) будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих (нежитлових) будинків.
Нежилим (нежитловим) будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих (нежитлових) будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності).
Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку - з вказівкою номера приміщення відповідною арабською цифрою. Наприклад: вул. Гагаріна, 2, прим.1.
3.6. Нумерація приміщень всередині багатоквартирних житлових будинків адміністративних і виробничих будівель та споруд проводиться з присвоєнням номера (квартирі, приміщенню) в зростаючому порядку, починаючи від № 1 на першому поверсі.

3.7. Якщо з об’єкту нерухомого майна можливе виділення окремо розташованих будівель та споруд у відособлений об’єкт нерухомості, то кожній земельній ділянці, на якій він розташований надається окрема адреса, при цьому одній з них залишається вже існуюча адреса, а кожній з відокремлених земельних ділянок надається така ж адреса з доданням літери.
3.6. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.
3.7. У разі потреби виконавчий комітет селищної ради може самостійно змінювати адресу будівель (окремого об’єкту), про що повідомляється власник цього об’єкту.
3.8. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування вулиць, поділ об'єктів нерухомості на самостійні частини, об'єднання об'єктів, впорядкування елементів забудови тощо.
 
4. Порядок надання та зміни назви вулиці
4.1. Надання назви вулиці здійснюється шляхом прийняття селищною радою рішення та внесенням відповідних змін до містобудівної документації.
4.2. Зміна назви вулиці здійснюється в наступному порядку:
4.2.1. Селищним головою за заявою ініціативної групи мешканців вулиці, приймається розпорядження про проведення громадських слухань серед мешканців вулиці, яку збираються перейменувати.
4.2.2. В громадських слуханнях обов’язково приймає участь депутат цього округу (депутати, якщо вулиці проходить по кількох депутатським округам).
4.2.3. Підготовку до громадських слухань здійснює ініціативна група, за проханням яких проводяться такі громадські слухання
4.2.4. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо на них були присутні не менше як 50% повнолітніх мешканців, що проживають (зареєстровані) на цій вулиці. Присутність підтверджується підписами в реєстраційній відомості громадських слухань, що є не від’ємною частиною від рішення громадських слухань. В реєстраційну відомість громадських слухань записуються лише ті повнолітні особи, що проживають (зареєстровані) на цій вулиці.
4.2.5. На громадських слуханнях обирається голова та секретар, які ведуть громадські слухання, складають та підписують протокол громадських слухань.
4.2.6. Протокол громадських слухань обов’язково підписує присутній на громадських слуханнях депутат цього округу (депутати, якщо вулиці проходить по кількох депутатським округам).
4.2.7. В разі прийняття на громадських слуханням позитивного рішення про перейменування вулиці, це питання виноситься на розгляд селищної ради.
4.2.8. На підставі прийнятого на громадських слуханнях рішення про перейменування вулиці, селищна рада приймає рішення про перейменування вулиці з внесенням відповідних змін до  містобудівної документації та повідомляє про це відповідним органам Міністерства юстиції України.
5. Заключні положення

5.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, в тому числі і земельних ділянок, розташованих на території селища, присвоєні до набранні чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за зверненням власника об’єкту.

5.2. Спори з приводу присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості вирішуються в установленому законодавством порядку.
 

                               
                Селищний голова                   Д.П. Палагно

Просмотров: 767 | Добавил: petrovich | Рейтинг: 0.0/0