Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU
Главная » Статьи » Документы

Про затвердження Положення про порядок провадження торгівельної діяльності та надання послуг на території смт Троїцьке »

Аналіз регуляторного впливу
проекту регуляторного акту " Про затвердження Положення про порядок провадження торгівельної діяльності та надання послуг на території смт Троїцьке  »

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.
   Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих державою повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать    здійснення  відповідно  до  законодавства   контролю   за належною  експлуатацією  та  організацією обслуговування населення підприємствами  житлово-комунального  господарства,  торгівлі   та громадського  харчування,  побутового обслуговування,  транспорту, зв'язку;  здійснення  контролю  за  дотриманням  законодавства  щодо захисту прав споживачів; прийняття  рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об'єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони   праці,   екологічних,  санітарних  правил,  інших  вимог законодавства;  встановлення за  погодженням  з  власниками  зручного  для населення  режиму  роботи  розташованих  на  відповідній території підприємств, установ та організацій.
Постановами  Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”, „Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”,  „Правила побутового обслуговування населення” та іншими нормативно-правоивими актами що діють у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування визначено вимоги ведення вказаних видів діяльності в цілому, без врахування потреб мешканців окремих територіальних громад. Крім того відсутній нормативно-правовий документ який чітко визначив порядок встановлення за  погодженням  з  власниками  зручного  для населення  режиму  роботи  розташованих  на  відповідній території підприємств, установ та організацій.
 Проблема  –  неможливість  виконавчих органів селищної ради ефективно виконувати повноваження відповідно до пунктів 2,3,4 частини  «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв'язку з відсутністю чітких норм  законодавства.
 Зазначена проблема стосується селищної ради, як органу місцевого самоврядування,   суб’єктів господарювання та громадян.

2. Визначення цілей  регулювання

1.    Визначення більш чітких вимог до провадження торговельної діяльності та надання послуг на території селища.
2.    Встановлення місць на території селища,  де забороняється    продаж    пива    (крім    безалкогольного), алкогольних,  слабоалкогольних  напоїв, вин столових та тютюнових виробів, з метою розв'язання соціальних проблем громади, пов'язаних з споживанням вказаної продукції.
3.    Визначення умов та механізму встановлення за  погодженням  з  власниками  зручного  для населення  режиму  роботи  розташованих  на  відповідній території підприємств, установ та організацій.
4.    Визначення виконавчого органу селищної ради, що має право та повноваження здійснювати контроль за належною  експлуатацією  та  організацією обслуговування населення  закладами торгівлі, ресторанного господарства  та закладами з надання послуг

3. Визначення та оцінка альтернативних  способів досягнення встановлених цілей
    У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:
• пропозиція відмови від введення в дію запропонованого регулювання;
• здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;
• введення в дію запропонованого регулювання.
    Існують ще декілька альтернатив, однак вони не містять у собі істотний зміст, вступають в протиріччя з чинним законодавством або є варіаціями наведених.
    У разі відмови від введення в дію запропонованого регулювання як інтереси суспільства, в цілому, так і суб'єктів господарювання (підприємництва), фізичних осіб – підприємців, просто фізичних осіб залишаться не вирішеними. Не буде забезпечено відповідним інструментарієм безумовне виконання вимог чинного законодавства. Неузгодженості, які існують у чинному законодавстві ефективного контролю за надання якісної послуги  закладами торгівлі, ресторанного господарства, в частині захисту прав споживачів та  щодо встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг залишаться на невизначений час.
    Введення в дію регулювання вищезазначених відносин шляхом прийняття подібного чи іншого регуляторного акту іншим органом не можливо. Оскільки, питання визначені для регулювання потрібні для  територіальної громади смт Троїцьке  і якщо розглядати можливість втручання у вирішення піднятих проблем інших органів, то виявляється, що єдиним органом, наділеним подібною компетенцією, тобто приймати рішення місцевого значення під свою відповідальність і в межах своєї компетенції є Троїцька селищна рада та її виконавчий комітет.
        Для територіальної громади селища Троїцьке, Троїцької селищної ради, як  представницького органу держави  позитивним буде факт введення в дію запропонованого регулювання, так як буде дотримання принципу верховенства закону, створення позитивного іміджу, забезпечення інтересів територіальної громади селища.

4.    Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту:  
 
Основним механізмом вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього Аналізу, є механізм, зазначений у положеннях Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. № 1160-ІV, одним із важливих моментів якого є аналіз ситуації та прийняття рішення селищної ради " Про затвердження Положення про порядок провадження торгівельної діяльності та надання послуг на території смт Троїцьке  »    в порядку, визначеному Регламентом роботи селищної ради, з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства.
    Регуляторним актом  чітко визначено правила, за якими суб'єкти господарювання мають здійснювати торгівельну діяльність та надання послуг на території смт. Троїцьке. Дотримання вказаних правил покращить якість обслуговування закладами торгівлі, ресторанного господарства,  в частині захисту прав споживачів, забезпечить дотримання інтересів всіх сторін при встановленні режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг.

       5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
    Регуляторний акт встановлює чіткі вимоги та мотивує суб’єктів  виконувати встановлені вимоги через такі мотиви як:
-    простота положень даного акту;
-    простота виконання вимог, встановлених актом.
    Регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат. Після проходження процедури оприлюднення може бути затверджений селищною радою.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту

Сфера впливу    Вигоди
    Витрати
Селищна влада     Наявність механізму адміністративних відносин в питаннях провадження торговельної діяльності та надання послуг на території  з суб'єктами   господарювання
 
    Час на проведення обстежень  закладів торговельної діяльності та надання послуг

 
Суб’єкти господарювання      Наявність правил провадження торговельної діяльності та надання послуг на території селища та механізму адміністративних відносин з органами селищної влади з вказаних питань    Час на ознайомлення з прийнятим Положенням.
 
Мешканці селища       Забезпечення захисту прав споживачів при отриманні послуг закладів торгівлі, ресторанного господарства та об»єктів надання послуг.
Забезпечення прав громадян на дотримання тиші та забезпечення громадського порядку в нічний час.    Не потребує додаткових витрат

    7. Обґрунтування строку дії акта.
       Термін дії запропонованого регуляторного акта - довгостроковий. Він є  загальнообовязковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він, як і інші регуляторні акти запроваджується без встановлення обмежень по часу, тому, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Тому, дія акту є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.
    8. Визначення показників результативності акта
Для цього регуляторного акта визначення результативності буде здійснюватися лише за статистичними показниками:
1.    кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;
2.    кількість проведених обстежень щодо дотримання Положення ;
3.    кількість звернень до виконавчих органів селищної ради щодо недотримання вимог вказаного Положення;
3.1.    в т.ч. в частині недотримання  режиму роботи
4.    фактична кількість погоджених режимів роботи об»єктів торгівлі та сфери послуг).
     9. Визначення заходів відстеження результативності акта
Строк проведення базового відстеження результативності – до набрання актом     чинності.
Повторне відстеження провести через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.
 

                      Селищний голова                                       Д.П. Палагно

Категория: Документы | Добавил: petrovich (27.06.2014)
Просмотров: 163 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0