Официальный сайт                          

   Троицкого поселкового совета

MENU
Главная » Статьи » Документы

«Положення про порядок списання майна комунальної власності

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акту - рішення Троїцької  селищної ради

      «Положення про порядок списання майна комунальної власності територіальної         

                                                          громади смт Троїцьке »

 

Проблема, яку передбачається розв’язати

         Відповідно до Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від  08.11.2007р. №1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності» та від 06.06.2007р., орган місцевого самоврядування має право впорядкувати процедуру списання майна, що належить територіальній громаді селища.

Цілі регулювання:
- встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади смт Троїцьке, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства визначаються основними фондами (засобами) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції необоротні матеріальні активи).

Визначення та оцінка прийнятих альтернативних
способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

 

Оцінка способу

Причини відмови
від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

- забезпечує часткове досягнення цілей державного регулювання

 

- проблема не розв’язується;
- неповна відповідність принципам регуляторної політики; адекватності, збалансованості, прозорості, ефективності та врахування громадської думки.

Обраний спосіб

- побудований відповідно до вимог чинного законодавства;
- забезпечує досягнення цілей;
- відповідає потребам у вирішенні проблем.

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;
- встановлює єдиний, чіткий, прозорий порядок списання майна.

Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми
Проектом рішення Троїцької селищної ради «Положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади смт Троїцьке » встановлюються єдині вимоги щодо порядку списання майна, що належить територіальній громаді селища, умови за яких можливе списання, утворюється комісія з розгляду питань, стосовно списання майна, затверджується регламент роботи цієї комісії .

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо списання майна, яке належить територіальній громаді смтТроїцьке , а також сприятиме покращенню фінансової та бухгалтерської дисципліни.

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта

Зміна чинного законодавства може мати як позитивний, так і негативний вплив на дію цього регуляторного акта. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.
Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету. Після проходження процедури оприлюднення може бути прийнятий селищною радою.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- встановлення єдиного порядку та вимог щодо списання майна, що є власністю територіальної громади селища

- витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог

Суб’єкти господарювання

- встановлення єдиного порядку списання майна,що обліковується на балансі;

- підвищення бухгалтерської дисципліни

відсутні

Населення

-можливість громадського контролю

відсутні

Строк дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі змін у чинному законодавстві чи в інших необхідних випадках.

Показники  результативності регуляторного акта
Статистичні показники :

  • кількість виявлених порушень за результатами списання майна суб’єктами господарювання;
  • створення позитивного іміджу місцевої влади;
  • акти нормативного характеру селищної ради з питань списання комунального майна будуть відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Заходи, за  допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта
При проведенні відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватись статистичні дані.


п/п

Захід

Відповідальний
за виконання

1.

Проведення аналізу інформації щодо кількості допущених порушень за результатами списання майна суб’єктом господарювання після проведення перевірок відповідних контролюючих органів

Селищна рада

2.

Ефективність дії цього регуляторного акту

Постійна комісія з питань промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення, селищна рада

          Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведене протягом року після набрання чинності даного регуляторного акта.
З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене через півтора року з дня набрання ним чинності.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Селищний голова                                                Д.П. Палагно

 


 

 

 

 

 

 

      

Категория: Документы | Добавил: petrovich (15.01.2015)
Просмотров: 198 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0